Case study

Herfinanciering van het eigen vermogen

Voor een van onze opdrachtgevers hebben we voor een woningcomplex in een van de drie grootste steden van Nederland een langjarige senior beleggingsfinanciering van € 16 miljoen afgesloten bij een Duitse bank.

Activa
Vastgoed (residentieel)
Hoofdsom
€ 16.000.000
Doel
Herfinanciering
Type
Beleggingsfinanciering
Opdrachtgever
Private investeerder
Inleiding

Onze opdrachtgever is een grote private investeerder in Nederland en actief in meerdere asset klassen verspreid over het hele land.

In deze specifieke casus had de opdrachtgever een voormalig bedrijfsgebouw getransformeerd naar een zeer hoogwaardig woningcomplex met luxe appartementen voor verhuur aan (met name) expats. De opdrachtgever had met dit complex een duidelijke hold-strategie voor ogen en niet voornemens het complex te verkopen.

Asset Partners is ingeschakeld om de opdrachtgever te begeleiden bij het vinden van de beste financiering, bij voorkeur via nieuwe financieringskanalen.

Doelstellingen van de client

De aankoop en verbouwing van het complex was door de opdrachtgever volledig met eigen vermogen gefinancierd. De opdrachtgever had de wens om het complex, na oplevering en zodra het verhuurd was, langjarig te financieren tegen gunstige voorwaarden en daarmee het geïnvesteerde eigen vermogen te herkapitaliseren.

De belangrijkste doelstellingen van de cliënt waren om i) een zo lang mogelijke financiering af te sluiten, ii) tegen zo gunstig mogelijke rentetarieven en iii) zonder financiële convenanten. Een aanvullende wens van opdrachtgever was om zo maximaal mogelijk af te lossen uit de aanwezige liquiditeit.

Werkzaamheden

Na inventarisatie van de wensen van onze opdrachtgever is begonnen met een analyse van het vastgoed. Een standaard onderdeel van onze analyse is dat we een locatiebezoek brengen om met eigen ogen het vastgoed en de locatie te beoordelen en kennis te nemen van de situatie ter plaatse.

De uitdrukkelijke wens van onze opdrachtgever was om een beperkt aantal financiers te benaderen. Om dit op een zo goed mogelijke manier te kunnen doen met een voorspelbare uitkomst is een analyse gemaakt van de kenmerken van het vastgoed en de wensen van onze opdrachtgever en deze te matchen met de financieringscriteria van de in Nederland actieve financiers. Aan de hand daarvan is gezamenlijk tot een shortlist gekomen van vier financiers die, met een door ons opgesteld uitgebreid financieringsmemorandum, zijn benaderd om een financieringsaanbieding uit te brengen. Onder deze financiers zaten twee institutionele financiers en twee Duitse banken. De institutionele financiers waren geselecteerd in verband met hun mogelijkheid om tot wel 25 jaar een vaste rente te kunnen bieden.

Uit de ontvangen offertes en een ronde non-exclusieve onderhandelingen is uiteindelijk een Duitse bank als best passende financier geselecteerd. Deze financier hebben we bereid gevonden om aan alle wensen van onze opdrachtgever te voldoen. Vervolgens zijn de voorwaarden tot in detail uitonderhandeld en is de transactie afgerond. Tijdens het afrondingstraject is door ons met name veel aandacht besteed aan de leningdocumentatie en verpandingen om deze voor onze opdrachtgever zo passend mogelijk te maken en zoveel mogelijk in lijn te brengen met andere financieringsafspraken in hun portefeuille om het op die manier voor onze opdrachtgever goed beheersbaar te houden.

Asset Partner heeft het volledige traject begeleid tot aan de closing en het uitboeken van de gelden.

Resultaat

Onze begeleiding heeft geresulteerd in de door onze opdrachtgever gewenste langjarige financiering, tegen zeer gunstige voorwaarden en zonder financiële convenanten in de leningovereenkomst.

Neem contact op

Ook op zoek naar een adviseur die vastgoed niet vanachter een bureau financiert? Neem contact op met Asset Partners en ontdek hoe wij kunnen helpen.

Meer projecten

€ 23.000.000
Bouw- en beleggingsfinanciering bij een Nederlandse bank
Beleggingsfinanciering
€ 40.000.000
Fondsstructurering vastgoedfonds
Beleggingsfinanciering
€ 84.000.000
Acquisitiefinanciering kantorenportefeuille bij een Duitse bank
Acquisitiefinanciering
$ 25.000.000
Herfinanciering droge bulkschepen bij een Nederlandse bank
Herfinanciering
€ 80.000.000
Herfinanciering woningportefeuille bij een Duitse bank
Beleggingsfinanciering