Financiële herstructurering

Trajecten met marktconformiteit als uitgangspunt

Wij verzorgen oplossingsgerichte trajectbegeleiding voor aandachts- en bijzonder beheer dossiers voor financiers en hun klanten.

Uitstaande financiering
Vanaf € 5 miljoen
Land
Nederland
Type klant
Zakelijk
Industrieën
Vastgoed, scheepvaart, duurzame energie

Jullie situatie

Herkennen jullie de volgende situatie(s)?

 • Er is continuïteitsdreiging ontstaan
 • Er moet een herschikking van activa plaatsvinden
 • Er moet activa worden afgestoten
 • De managementinformatie behoeft verbetering
 • De lening is niet herfinancierbaar bij reguliere banken
 • Er is sprake van een conflictsituatie
 • De lening is officieel in default
 • Er is behoefte aan managementversterking
 • (Risico op) overdracht naar bijzonder beheer

Onze oplossing

Als jullie bedrijf of investering in de financiële problemen raakt, is gespecialiseerde begeleiding vaak gewenst. Ook de informatievoorziening tussen de financier en de klant is in deze periode van groot belang. Asset Partners levert herstructurering begeleiding specifiek voor dossiers waarbij een substantiële reële activa component aanwezig is.

Wij werken samen met betrokken partijen om de situatie helder in kaart te brengen en nemen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een marktconforme oplossing.

Wij werken hierbij voor de financier of de klant. Onze specialisatie in deze industrieën zorgt ervoor dat we de verantwoordelijkheid nemen voor het hele traject. Hebben we bepaalde expertise niet in huis? Dan huren we dit zelf in uit ons netwerk. Zo is er één vast aanspreekpunt en zijn jullie ervan verzekerd dat de juiste mensen op jullie dossier werken.

Werkzaamheden

De beste oplossing vereist dat de financier en de klant samenwerken. In sommige gevallen kan zich dit beperken tot het helpen bij het vinden van een nieuwe financiering, maar het kan ook zo veelomvattend zijn als het verkopen van activa, herstructurering van bedrijfsonderdelen en het aantrekken van additioneel kapitaal. Marktconformiteit voor beide partijen is altijd ons uitgangspunt.

Wij bieden onder andere:

 • Quickscan: probleem-analyse en advies
 • Directievoering en toezicht
 • Aansturen van externe adviseurs
 • Review operationele performance
 • Review business plannen
 • Inrichting van rapportagelijnen
 • Herfinanciering bij internationale financiers
 • Discounted-payoff onderhandeling
 • Verkoopbegeleiding van activa
 • Solvente liquidatie van bedrijfsonderdelen

Waarom Asset Partners? 

Asset Partners is een financieel advieskantoor, gericht op het realiseren van (hypothecaire) financieringsoplossingen voor zakelijke investeerders in Nederland.

Wij zijn gericht op familie-investeerders, projectontwikkelaars, fondsbeheerders, vermogende private investeerders en bedrijven die bediend willen worden door toegewijde en gespecialiseerde adviseurs. Sinds de oprichting in 2019 is Asset Partners betrokken geweest bij het structureren en arrangeren van meer dan € 1,5 miljard aan transacties.

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de introductie van een nieuwe financier of structureren van een oplossing. We voegen waarde toe, zelfs voordat een project wordt gestart, en blijven proactieve begeleiding bieden zolang we op enige wijze kunnen helpen.

Meer informatie