Fondsstructurering

Wegwijs in fondsstructuren

Wij begeleiding opdrachtgevers bij het structureren van fondsen ter ondersteuning van transacties zoals acquisities, financiële herstructureringen en ontwikkelingen.

Investeringsomvang
Vanaf € 2,5 miljoen
Type investeerders
Particulier en zakelijk
Land van aanbieding
Nederland
Type vehikels
AIFMD (light), JV's

Jullie situatie

Herkennen jullie de volgende situatie(s)?

 • Investering vanaf € 2,5 miljoen
 • Behoefte aan extern eigen vermogen
 • Behoefte aan een structuur voor eigen vermogen investeringen
 • Wens om een institutionele investeerdersgroep aan te spreken
 • Jullie zoeken een adviseur die kan adviseren over de commerciële mogelijkheden
 • Jullie zoeken een partner die kritisch meedenkt bij het schrijven van informatiememoranda
 • Jullie willen een bestaande informele structuur formaliseren

Onze oplossing

Eigen vermogen vertegenwoordigt de belangrijkste component van elk investeringsproject. Kapitaalkrachtige en besluitvaardige partners stellen jullie in staat adequaat in te springen op kansen in de markt.

Wij helpen zakelijke investeerders hun ambities te realiseren door begeleiding te bieden bij het inrichten en beheren van een investeringssfondsstructuur waarmee deze investeerders aangetrokken kunnen worden. Het gaat hierbij om joint ventures, ontwikkelingsfondsen, AIFMD-light en AIFMD fondsen.

We kijken eerst zorgvuldig naar de specifieke transactiedoelen en kijken vanuit onze rol als ervaringsdeskundige bij vergunninghoudende fondsbeheerders naar invulling van de optimale structuur vanuit het perspectief van investeerders en de beheerder.

Werkzaamheden

 • Opstellen en/of reviewen van informatiememorandum
 • Opstellen en/of reviewen van financiële projecties
 • Opstellen en/of reviewen keuze type entiteiten
 • Reviewen van fondsvoorwaarden
 • Reviewen van inschrijfformulieren
 • Aansturen van de fiscale, juridische en toezichtrechtelijke adviseurs
 • Adviseren van bestuurders m.b.t. commerciële keuzes bij een fondsstructuur en de bijbehorende documentatie

Waarom Asset Partners? 

Asset Partners is een financieel advieskantoor, gericht op het realiseren van (hypothecaire) financieringsoplossingen voor zakelijke investeerders in Nederland.

Wij zijn gericht op familie-investeerders, projectontwikkelaars, fondsbeheerders, vermogende private investeerders en bedrijven die bediend willen worden door toegewijde en gespecialiseerde adviseurs. Sinds de oprichting in 2019 is Asset Partners betrokken geweest bij het structureren en arrangeren van meer dan € 1,5 miljard aan transacties.

Onze dienstverlening als adviseur gaat verder dan alleen het schrijven van een informatiememorandum of structureren van een fonds. We voegen waarde toe, zelfs voordat een project wordt gestart, en blijven proactieve begeleiding bieden zolang we op enige wijze kunnen helpen.

Meer informatie