Case study

Herfinanciering droge bulkschepen bij een Nederlandse bank

Voor een van onze opdrachtgevers hebben we voor een viertal handysize droge bulkschepen een vijfjarige senior beleggingsfinanciering van $ 25 miljoen afgesloten bij een Nederlandse grootbank.

Activa
Scheepvaart (droge bulk)
Hoofdsom
$ 25.000.000
Doel
Herfinanciering
Type
Beleggingsfinanciering
Opdrachtgever
Fondsmanager
Inleiding

Onze opdrachtgever is een wereldwijd opererende rederij en is al meer dan 20 jaar actief in de maritieme sector als investeerder in de internationale scheepvaart. Hun vloot bestaat onder meer uit een serie handysize droge bulkschepen. Voor de financiering van vier van deze schepen liepen de renteswaps af en wilde de opdrachtgever tevens graag de mogelijkheden verkennen van de overstap naar een andere financier. Dit was de uitgelezen mogelijkheid om de financieringsstructuur te herzien en de mogelijkheden bij andere financiers te onderzoeken.

In eerste instantie was de opdrachtgever zelf op zoek gegaan naar een passende nieuwe financier. Doordat het gewenste resultaat uitbleef, is Asset Partners ingeschakeld.

Doelstellingen van de client

Uit de gesprekken met onze opdrachtgever bleken de doelstellingen tweeledig te zijn.

In de eerste plaats zocht onze opdrachtgever een financier die een langjarige financiering wilde verstrekken tegen betere voorwaarden dan de huidige financier. Ten tweede wilde de cliënt, gebruikmakend van de hoge dagtarieven van dat moment, de flexibiliteit om overtollige liquiditeit aan te wenden om versneld af te lossen op haar schulden, zonder dat dit boetes of andere issues veroorzaakte.

Werkzaamheden

Asset Partners is gestart met het inventariseren van de wensen van de opdrachtgever en met een analyse van de vloot. Samen met onze cliënt hebben we de business plannen aangescherpt en financiële modellen opgesteld.

Deze onderdelen vormden de basis voor de door ons opgestelde beknopte teaser en het uitgebreide financieringsmemorandum. Op basis van de teaser hebben we op een “no-name basis” een marktinventarisatie gemaakt van de (internationale) financiers die interesse hadden om de gewenste financiering te verstrekken. Vervolgens zijn uit deze voorronde een drietal financiers geselecteerd waarmee het volledige financieringsmemorandum is gedeeld, op basis waarvan zij een financieringsvoorstel hebben uitgebracht. Uit deze tender is een Nederlandse grootbank als best passende financier geselecteerd. Met hen is de onderhandeling verder aangegaan en is de transactie succesvol afgerond. Asset Partner heeft het volledige traject begeleid tot aan de closing en het uitboeken van de gelden.  

Resultaat

De werkzaamheden hebben geresulteerd in een herfinanciering van de bestaande leningen tegen betere voorwaarden en met meer flexibiliteit. Dit heeft onze opdrachtgever in staat gesteld om, gebruik makend van gunstige marktomstandigheden, schulden versneld af te lossen om daarmee een stabiele basis te vormen voor de toekomst.

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden op de (internationale) financieringsmarkt? Neem contact op met Asset Partners en ontdek hoe wij kunnen helpen.

Meer projecten

€ 16.000.000
Herfinanciering van het eigen vermogen
Beleggingsfinanciering
€ 23.000.000
Bouw- en beleggingsfinanciering bij een Nederlandse bank
Beleggingsfinanciering
€ 40.000.000
Fondsstructurering vastgoedfonds
Beleggingsfinanciering
€ 84.000.000
Acquisitiefinanciering kantorenportefeuille bij een Duitse bank
Acquisitiefinanciering
€ 80.000.000
Herfinanciering woningportefeuille bij een Duitse bank
Beleggingsfinanciering