Case study

Fondsstructurering vastgoedfonds

Voor een van onze opdrachtgevers hebben we een fonds gestructureerd, waarmee Nederlandse particuliere investeerders kunnen investeren in woningen. De totale fondsinvestering bedroeg circa € 40 miljoen.

Activa
Vastgoed (residentieel)
Fondsinvestering
€ 40.000.000
Type fonds
Fonds voor Gemene Rekening
Regime
AIFMD-Light
Opdrachtgever
Fondsmanager
Inleiding

Onze opdrachtgever is een fondsmanager die is ontstaan uit een joint venture tussen een investeringsmaatschappij en een projectontwikkelaar. Met eigen geld en kapitaal van vermogende particulieren en family offices wordt geïnvesteerd in vastgoed, met name nieuwbouw huurwoningen, in Nederland.

Asset Partners is ingeschakeld voor onze expertise en praktijkervaring op het gebied van het opzetten en beheren van fondsen.

Doelstellingen van de client

De doelstelling van onze opdrachtgever was om een fonds te structureren, welke beheerd kan worden onder het registratieregime/ AIFMD ‘light’ regime en tevens in de praktijk goed beheersbaar is.

Het vastgoed waar de investeerders (via het fonds) in zouden investeren was reeds eigendom van een vennootschap en de nadrukkelijke wens bestond om overdrachtsbelasting te voorkomen.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden betroffen allereerst het structureren van een fiscaal-juridisch geoptimaliseerd fonds. De keuze is daarbij gevallen op een Fonds voor Gemene Rekening (“FGR”) in combinatie met een SPV, waarbij de investeerders investeren in het FGR en het FGR op haar beurt investeert in een SPV die het vastgoed in eigendom houdt.

De keuze voor het FGR is gemaakt in verband met de flexibiliteit die deze fondsstructuur biedt. Zowel op het gebied van de initiële structurering, maar ook tijdens de looptijd van het fonds.

Naast de structurering hebben wij geholpen bij het schrijven en reviewen van de Fondsvoorwaarden en het Informatiememorandum. Vanuit onze praktijkervaring met het opzetten en beheren van fondsen hebben wij onze opdrachtgever kunnen adviseren ten aanzien van keuzes die gemaakt moesten worden voor de inrichting van de documentatie. Met name op het gebied van praktische en commerciële keuzes die gemaakt moeten worden kunnen wij op een andere manier adviseren en onze opdrachtgever bijstaan dan bijvoorbeeld een advocaat dat kan.

Resultaat

De werkzaamheden hebben geleid tot een fonds die voldoet aan de wensen van onze opdrachtgever en haar investeerders. Daarbij voldoet het fonds tevens aan alle (toezichtrechterlijke) aspecten die de AIFMD stelt aan dergelijke fondsen.

Het fonds is in kort tijdsbestek succesvol geplaatst en is door de AFM geregistreerd in het register voor het registratieregime/AIFMD ‘light’ regime.

Neem contact op

Ben je op zoek naar een adviseur die vanuit praktijkervaring mee kan denken met het opzetten en beheren van een fonds? Neem contact op met Asset Partners en ontdek hoe wij kunnen helpen.

Meer projecten

€ 16.000.000
Herfinanciering van het eigen vermogen
Beleggingsfinanciering
€ 23.000.000
Bouw- en beleggingsfinanciering bij een Nederlandse bank
Beleggingsfinanciering
€ 84.000.000
Acquisitiefinanciering kantorenportefeuille bij een Duitse bank
Acquisitiefinanciering
$ 25.000.000
Herfinanciering droge bulkschepen bij een Nederlandse bank
Herfinanciering
€ 80.000.000
Herfinanciering woningportefeuille bij een Duitse bank
Beleggingsfinanciering