Case study

Acquisitiefinanciering kantorenportefeuille bij een Duitse bank

Voor een van onze opdrachtgevers hebben we voor een kantorenportefeuille in de Randstad een langjarige senior beleggingsfinanciering van € 84 miljoen afgesloten bij een Duitse bank.

Activa
Vastgoed (kantoren)
Hoofdsom
€ 84.000.000
Doel
Acquisitiefinanciering
Type
Beleggingsfinanciering
Opdrachtgever
Institutionele investeerder
Inleiding

Onze opdrachtgever is een buitenlandse investeringsmaatschappij en is actief in meerdere landen in Europa.

Hun vastgoedportefeuille omvat meer dan twee miljard aan investeringen.

De opdrachtgever was in eerste instantie via een adviseur in Londen op zoek gegaan naar een passende financiering voor hun acquisities in Nederland. Aangezien dit niet (tijdig) het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is Asset Partners ingeschakeld.

Doelstellingen van de client

De opdrachtgever had in de Randstad, in meerdere transacties, een kantorenportefeuille aangekocht. Een deel was reeds afgenomen en volledig met eigen vermogen gefinancierd en een deel moest nog afgenomen worden. Voor de aankoop en de herkapitalisatie van het volledig met eigen vermogen gefinancierde deel, zocht onze cliënt een aflossingsvrije financiering op een conservatieve bevoorschotting.

De opdrachtgever was op zoek naar een financier die, gelet op de ambities en structuur van het fonds waarin de objecten zijn aangekocht, flexibel is en net als de cliënt een groot belang hecht aan ESG-doelstellingen. Daarnaast moest de transactie in een zeer kort tijdsbestek worden afgerond.

Werkzaamheden

De eerste werkzaamheden betroffen het inventariseren van de wensen van de cliënt en een analyse van de vastgoedportefeuille. Doordat de opdrachtgever hun informatiemateriaal en financiële modellen erg goed voor elkaar had kon deze fase snel doorlopen worden.

Op basis van het reeds beschikbare informatiememorandum van onze opdrachtgever hebben wij een beknopte teaser opgesteld om daarmee de interesse onder financiers te peilen en voor onze cliënt in kaart te brengen. Vervolgens is het volledige informatiememorandum gedeeld met een select aantal financiers die het best bij onze opdrachtgever en haar wensen paste.

Uit de ontvangen aanbiedingen is uiteindelijk een Duitse bank als best passende financier geselecteerd. Met hen zijn de voorwaarden exclusief uitonderhandeld en is de transactie vervolgens afgerond. Asset Partner heeft het volledige traject begeleid tot aan de closing en het uitboeken van de gelden. Tijdens het afrondingstraject is door ons met name veel aandacht besteed aan de (lening)documentatie om deze voor onze opdrachtgever zo passend mogelijk te maken en zoveel mogelijk in lijn te brengen met andere financieringsafspraken in hun portefeuille om het op die manier voor onze opdrachtgever goed beheersbaar te houden.

Resultaat

Onze werkzaamheden hebben geresulteerd in de gewenste financiering binnen het strakke tijdsschema dat onze opdrachtgever voor ogen had. Door onze grondige kennis van de lokale financieringsmarkt wisten bij op voorhand welke financiers geïnteresseerd zouden zijn en zijn we er in geslaagd om in een zeer kort tijdsbestek indicatieve financieringsaanbiedingen van meerdere financiers te ontvangen en vervolgens de gewenste financiering af te sluiten.

Neem contact op

Ook op zoek naar een adviseur die de lokale financieringsmarkt kent en snel kan schakelen? Neem contact op met Asset Partners en ontdek hoe wij kunnen helpen.

Meer projecten

€ 16.000.000
Herfinanciering van het eigen vermogen
Beleggingsfinanciering
€ 23.000.000
Bouw- en beleggingsfinanciering bij een Nederlandse bank
Beleggingsfinanciering
€ 40.000.000
Fondsstructurering vastgoedfonds
Beleggingsfinanciering
$ 25.000.000
Herfinanciering droge bulkschepen bij een Nederlandse bank
Herfinanciering
€ 80.000.000
Herfinanciering woningportefeuille bij een Duitse bank
Beleggingsfinanciering