Vastgoed

Een landschap in beweging

Er zijn steeds meer financiers en investeerders geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Wij maken geldnemers wegwijs in de mogelijkheden en verzorgen de uitvoering.

Analyse van de financieringsvraag als vertrekpunt

Een analyse van jullie kapitaalbehoefte is het vertrekpunt van de samenwerking. Samen bepalen we vervolgens de focus: dit kan de laagste kosten zijn, maar ook andere aspecten zoals het hefboomniveau, specifieke flexibiliteit of een krappe deadline. Wij werken voor de volgende doelstellingen:

De diensten die wij voor vastgoed bieden

S
Schuldfinanciering
Wij arrangeren leningen bij internationale banken, verzekeraars, pensioenfondsen en fondsmanagers.
EV
Eigen vermogen
Wij plaatsen meerderheids- en minderheidsdeelnemingen in vastgoedprojecten via een in-house investeringsvehicle.
H
Herstructureringen
Wij verzorgen oplossingsgerichte trajectbegeleiding voor aandachts- en bijzonder beheer dossiers voor financiers en hun klanten.

Onze klanten

Zekerheid van de beste oplossing

Als fondsmanager hebben jullie een fiduciaire verantwoordelijkheid om fondsen te voorzien van de voordeligste financiering. Wij helpen jullie hiermee via onze expertise in schuldfinanciering. De zekerheid van het passende resultaat dat haalbaar is in de markt is daarbij het uitgangspunt.

Via onze expertise in eigen vermogen kunnen we daarnaast ondersteunen met eigen vermogen vraagstukken voor fondsen.

Aandacht voor de lange termijn

Als family office investeren jullie niet alleen voor de huidige generatie maar ook voor de volgende(n). Wij helpen jullie aan de juiste financieringspartners die deze lange horizon kunnen ondersteunen. Dit kan op het gebied van schuldfinanciering met buitenlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Maar ook op gebied van eigen vermogen met vermogende investeringspartners.

Daarnaast bieden we family offices toegang tot interessante vastgoedprojecten van partijen die zoeken naar extern eigen vermogen.

Financiering in lijn met de bedrijfsstrategie

Midden- en grootbedrijven met vastgoed op de balans financieren dit veelal als onderdeel van de balansfinanciering bij de huisbank(en). De rentelasten kunnen dikwijls verlaagd worden door deze financiering separaat als vastgoedfinanciering aan te trekken. Met onze expertise in schuldfinanciering structuren wij dergelijke transacties en bieden wij bedrijven de mogelijkheid competitieve vastgoedfinanciering aan te trekken.

Daarnaast voorzien wij bedrijven van deskundige trajectbegeleiding voor herstructureringen waarbij een grote component vastgoed aanwezig is.

Financiering voor nieuwbouw

Sinds de toegenomen terughoudendheid van het Wfz voor de dekking van nieuwe financieringen zijn zorginstellingen vaker aangewezen op ongedekte leningen.

Met onze expertise in schuldfinanciering en ervaring in het financiering van zorgvastgoed bieden wij zorginstellingen financieringsbegeleiding voor nieuwbouwprojecten. Via ons krijgen jullie de zekerheid van de financiering tegen de beste voorwaarden beschikbaar in de markt door middel van deskundige transactiebegeleiding en competitieve tenders.

Niet-DEAB vastgoed scherp gefinancierd

De scheiding van DAEB en niet-DAEB zorgt ervoor dat corporaties anders moeten nadenken over vastgoedfinanciering.

Onze expertise in schuldfinanciering maakt jullie wegwijs in de beschikbare financieringsmogelijkheden en geeft daarbij de zekerheid van competitieve voorwaarden bij de juiste financieringspartner voor niet-DAEB vastgoed.

Toegang tot solide projecten

Als vermogende particuliere investeerders kan direct investeren in vastgoed een bewerkelijke onderneming zijn. Omvangrijke fondsstructuren bieden weinig zeggenschap en volledig zelf investeren geeft beperkte spreiding.  Wij werken samen met gespecialiseerde vastgoedpartijen die op zoek zijn naar extern eigen vermogen voor hun projecten. Via ons inhouse investeringsvehicle zorgen wij voor een professionele structurering en solide beheerstructuur.

Daarnaast bieden wij ondersteuning voor financieringsvraagstukken vanaf € 1 miljoen.

Financiering op maat gemaakt

De juiste partners in projectontwikkeling zijn belangrijk om maatwerk te kunnen leveren. Ieder ontwikkelproject is anders en de invulling is aan verandering onderhevig. Onze expertise in schuldfinanciering geeft ontwikkelaars toegang tot diverse financiers die kunnen ondersteunen in verschillende projectfases: van de grondaankoop tot de afbouw.

Met onze expertise in eigen vermogen bieden wij ontwikkelaars tevens toegang tot risicodragend kapitaal om de projectportefeuille uit te bereiden en de balans te verlichten.

Vergelijk de voorwaarden per type financiering

Eigen vermogen
Achtergesteld
Senior
Min. bedrag
€ 1,0 mln.
€ 1,0 mln.
€ 2,0 mln.
Min. kosten
0,9% p.j.
6,0% p.j.
10,0% p.j.
Max. LtV
75%
90%
n.v.t
Max. termijn
25 jaar
10 jaar
7 jaar
Min. afsluitprovisie
0,0%
0,75%
n.v.t.
Zekerheden
1ste hyp.
Flexibel
Geen
Doorlooptijd
2 - 3 maand
1 - 3 maand
1 - 2 maand
Werkwijze

Vastgoed financier je niet vanachter je bureau

Een combinatie van vastgoed en finance kennis geeft diepte aan onze dienstverlening. Door onze vastgoed achtergrond kijken we met de bril van de investeerder en financier en zijn we in staat jullie propositie goed te doorgronden.

Voorbereiding

Wij brengen gezamenlijk jullie wensen in kaart en beoordelen de objecten en plannen. Daarbij is onze kritische blik en gedegen analyse van de objecten de basis voor een succesvolle transactie.

Business case

Vervolgens starten we met het schrijven van een business case voor jullie propositie. Hierin formaliseren we de kapitaalsbehoefte en beschrijven we alle belangrijke informatie over het vastgoed.

Uitvoering

Vervolgens gaan we naar de markt en voeren de transactie uit. Wij verzorgen aansturing tot de transactie is voltooid. We werken op succesbasis, dus ons belang is gelijk met dat van de klant.

Neem contact op door een optie te kiezen
Je kan ons bereiken via de e-mail en telefoon, of plan direct een belafspraak in op een moment naar keuze.