Sale en Leaseback

Asset Partners verzorgt de uitvoering van sale- en leaseback transactie van bedrijfsgebouw(en). Wij werken met jou samen om de effecten van de transactie voor jouw bedrijf in kaart te brengen, het huurcontract op te stellen en de juiste investeerder te vinden.

Jouw uitdaging

Herken je de volgende situatie(s)?

 • Onroerend goed is geen onderdeel van de primaire bedrijfsstrategie
 • Het bedrijfsrendement is hoger dan die van het onroerend goed
 • Behoefte aan additionele liquide middelen
 • Wens om additionele dividenden uit te keren
 • Wens om aandelen terug te kopen
 • Wens om financieringslasten te verlagen
 • Investeringsbehoefte in bedrijfsmiddelen
Onze oplossing

Sale en leaseback transacties van bedrijfsgebouwen zijn voor eigenaar-gebruikers een kostenefficiënte methode om eigen vermogen vrij te maken en liquiditeit te genereren. De momenteel grote vraag naar langjarig verhuurde bedrijfsgebouwen maakt het mogelijk om verkoopwinsten te realiseren. Hierdoor kan je liquide middelen vrij maken voor investeringen in bedrijfsmiddelen, additioneel dividend uitkeren, aandelen terug kopen of in andere bedrijfsbehoeften voorzien.

Wij bieden ondersteuning op het gehele transactieproces:

 • Opstellen huisvestingsstrategie
 • Bepalen huurvoorwaarden
 • Bepalen verkoopprijs
 • Kosten-batenanalyse
 • Opstellen huurcontract
 • Verkoopbegeleiding

Een sale- en leaseback strategie verbetert daarnaast de balanspositie van jouw bedrijf. De verkoopprijs ligt doorgaans boven de boekwaarde. Bovendien is de waarde van bedrijfsgebouwen ten opzichte van de huurprijs momenteel hoog. Dit maakt huren relatief aantrekkelijk.

Waarom Asset Partners? 

Asset Partners combineert activa en corporate finance ervaring. Dit geeft ons de positie om in een sale- en leaseback transactie niet alleen vastgoed gerelateerde ondersteuning te bieden, maar ook het effect van een mogelijke transactie op jouw bedrijf in kaart te brengen. Door onze specialisatie in reële activa hebben wij daarnaast een gericht netwerk met vastgoedinvesteerders. Hierdoor kun je erop vertrouwen dat de juiste investeerders naar voren komen in een georganiseerd verkoopproces.

Kennismaken

Gijs Elting
Partner
Jos Westra
Partner

Een rente-inschatting ontvangen?