Herstructurering

Trajecten met marktconformiteit als uitgangspunt

Wij verzorgen oplossingsgerichte trajectbegeleiding voor aandachts- en bijzonder beheer dossiers voor financiers en hun klanten.

Bedrag
Vanaf € 4 miljoen
Looptijd
nvt
Trajectduur
3 - 6 maanden
Industrieën
Vastgoed, Scheepvaart

Jullie situatie

Herkennen jullie de volgende situatie(s)?

 • Er is continuïteitsdreiging ontstaan
 • Er moet een herschikking van de activa plaatsvinden
 • Er moet activa worden afgestoten
 • De managementinformatie behoeft verbetering
 • De lening is niet herfinancierbaar bij reguliere banken
 • Er is sprake van een conflictsituatie
 • De lening is officieel in default
 • Er is behoefte aan managementversterking
 • (Risico op) overdracht naar bijzonder beheer

Onze oplossing

Als jullie bedrijf of investering in de financiële problemen raakt, is gespecialiseerde begeleiding vaak gewenst. Ook de informatievoorziening tussen de financier en de klant is in deze periode van groot belang. Asset Partners levert herstructurering begeleiding specifiek voor dossiers waarbij er vastgoed of scheepvaart op de balans staat.

Wij werken samen met betrokken partijen om de situatie helder in kaart te brengen en nemen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een marktconforme oplossing.

Wij werken hierbij voor de financier of de klant. Onze specialisatie in deze industrieën zorgt ervoor dat we de verantwoordelijkheid nemen voor het hele traject. Hebben we bepaalde expertise niet in huis? Dan huren we dit zelf in uit ons netwerk. Zo is er één vast aanspreekpunt en zijn jullie ervan verzekerd dat de juiste mensen op jullie dossier werken.

Werkzaamheden

De beste oplossing vereist dat de financier en de klant samenwerken. In sommige gevallen kan zich dit beperken tot het helpen bij het vinden van een nieuwe financiering, maar het kan ook zo veelomvattend zijn als het verkopen van activa, herstructurering van bedrijfsonderdelen en het aantrekken van additioneel kapitaal. Marktconformiteit voor beide partijen is altijd ons uitgangspunt.

Wij bieden onder andere:

 • Quickscan: probleem-analyse en advies
 • Directievoering en toezicht
 • Aansturen van externe adviseurs
 • Review operationele performance
 • Review business plannen
 • Inrichting van rapportagelijnen
 • Herfinanciering bij internationale financiers
 • Discounted-payoff onderhandeling
 • Verkoopbegeleiding van activa
 • Solvente liquidatie van bedrijfsonderdelen

Waarom Asset Partners? 

Asset Partners is een investerings- en advieskantoor gespecialiseerd in financieringsbegeleiding voor vastgoed, scheepvaart en duurzame energie. Hierdoor weten we wat er in deze markten speelt en kunnen we de zekerheid geven dat de oplossing marktconform is.

Wij beschikken daarnaast over een uitgebreid netwerk van investeerders, financiers, adviseurs en specialisten actief in deze sectoren die een adequate uitvoering faciliteren. Jullie vertrouwen erop dat alles gedaan is om tot een oplossing te komen, wij zorgen voor het resultaat.

Industrieën